Poliklinikka Toivola

Poliklinikka Toivola – Viisikymmentä vuotta psykoanalyyttista psykoterapiaa

Poliklinikka Toivola on Turussa toimiva Anni Toivola-Aurasen säätiön ylläpitämä psykoterapiaan erikoistunut klinikka.  Poliklinikka aloitti toimintansa vuonna 1966 Anni Toivola-Aurasen testamentissaan lahjoittamilla varoilla.

Alkuvaiheesta lähtien poliklinikalla on keskitytty pitkäaikaisiin ja intensiivisiin psykoterapioihin, mikä on edelleen poliklinikan keskeisin hoidollinen lähestymistapa. Tarpeen mukaan on tehty myös kriisiterapioita ja muita lyhytaikaisia selvittelyjä ja arvioita. Säätiön perustamisen aikoihin nuorten erityisongelmiin paneutuneita hoitopaikkoja oli vähän, joten nuoret olivat tärkeä potilasryhmä. Nyttemmin poliklinikan potilaissa on kaiken ikäisiä.

Poliklinikka ei tavoittele taloudellista voittoa vaan pyrkii psykoterapeuttisen hoidon saatavuuden turvaamiseen. Yhteistyössä Turun Psykoterapiayhdistyksen kanssa Poliklinikka Toivola ylläpitää psykoterapiapankkipalvelua vapaiden psykoterapeuttien löytämisessä.

PSYKOANALYYTTINEN AJATTELU

Poliklinikan ensimmäisenä johtavana psykologina aloitti psykologi Vappu Torvinen vuonna 1966. Hän kuului Suomen psykoterapian kehittämisen pioneerisukupolveen ollen vakiinnuttamassa poliklinikkaan psykoanalyyttista ajattelua. Se on säilynyt poliklinikan orientaationa myöhemminkin. Vappu Torvisen jälkeen johtavana psykologina työskenteli Orvokki Hanses ja nykyään Yvonne Nenonen. Poliklinikan ylilääkäreinä ja työnohjaajina ovat toimineet professorit Asser Stenbäck, Ranan Rimon, Veikko Tähkä, Reijo Holmström, dosentti Ilpo Lahti ja nykyään psykiatrian erikoislääkäri Tiina Koivikko.

Poliklinikkaa ylläpitävän säätiön hallituksen puheenjohtajana on lastenpsykiatrian professori Jorma Piha. Häntä edelsi psykiatrian professori Yrjö Alanen.

KOULUTUS

Poliklinikka Toivola oli aikanaan aloittamassa ensimmäisten joukossa psykoterapian koulutusta mm. kaksivuotisine terapiakoulutuksineen psykologeille. Opettajina olivat turkulaiset psykoanalyytikot ja klinikan omat terapeutit. Poliklinikka Toivola on ollut myös kymmenien Åbo Akademin ja Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden harjoittelupaikka.

Poliklinikalla on alusta saakka ollut läheinen yhteys yliopistojen psykiatrian alan tutkimukseen ja koulutukseen. Toivola onkin ollut useiden psykiatriaan erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikka.

Psykoterapeutin koulutusvaatimusten vakiintumisen jälkeen 1984 klinikassa aloitettiin intensiivinen psykoterapeuttien koulutus, joka jatkui vuoteen 2006. Tällöin koulutettavat lääkärit ja psykologit työskentelivät kokopäiväisesti poliklinikalla.

NYKYÄÄN

Yhteiskunnallisen kehityksen myötä julkisten ja yksityisten hoitopaikkojen määrä on kasvanut. Koulutus on siirtynyt yliopistojen ja koulutusyhteisöjen vastuulle. Poliklinikka Toivola voikin nyt keskittyä psykoterapeuttisen hoidon tarjoamiseen. Poliklinikan päätoimiseen työryhmään kuuluu tällä hetkellä neljä psykologia ja psykiatrian erikoislääkäri. Lisäksi poliklinikalla työskentelee useita muita sekä kokopäiväisiä että osa-aikaisia psykoterapeutteja. Heillä on teoreettiseen koulutukseen ja käytännön työhön perustuva laaja kokemus psykoterapiasta, psykoanalyysistä, työnohjauksesta ja perheiden kanssa työskentelystä.

LOMAILEMME HEINÄKUUN

Palaamme töihin jälleen 5.8.

T:Poliklinikka Toivolan väki