Toivola polikliniken


På 1960-talet grundade  Anni Toivola- Auranen stiftelsen en poliklinik för att erbjuda vård för ungdomar och vuxna med psykiska störningar. Polikliniken inledde sin verksamhet i januari 1966. Den huvudsakliga vårdformen utgörs av intensiv psykoterapi med minst två psykoterapitimmar per vecka under ett flertal år .Med denna vårdform strävar man till att ge patienten en möjlighet till en bestående förbättring samt att återställa arbetsförmågan.


Till poliklinikens arbetsgrupp hör en läkare specialiserad i psykiatri samt fyra psykologer. Alla i arbetsgruppen är specialiserade i psykodynamisk psykoterapi. Även psykoanalys som vårdform kan erbjudas. Därtill har ett tjugotal psykoterapeuter på heltid eller deltid mottagning vid polikliniken. En handfull psykoterapeuter tar förutom på finska även emot patienter på svenska.


Tidsbeställning kan göras av patienten själv utan remiss. Många patienter får rehabilitering i form av psykoterapi och får stöd av Fpa. Poliklinik Toivola upprätthåller även i samråd med Turun psykoterapiayhdistys ry en psykoterapeutbank för att hjälpa patienter att hitta en psykoterapeut.