Poliklinikka Toivola

Historia

POLIKLINIKKA TOIVOLA – LÄHES 60 VUOTTA PSYKOANALYYTTISTA PSYKOTERAPIAA

Poliklinikka Toivola on Turussa toimiva Anni Toivola-Aurasen säätiön ylläpitämä psyko- terapiaan erikoistunut klinikka. Poliklinikka aloitti toimintansa vuonna 1966 Anni Toivola- Aurasen testamenttivaroilla. Alusta lähtien poliklinikka on keskittynyt pitkäaikaisiin ja intensiivisiin psykoterapioihin, mikä on edelleen poliklinikan keskeisin hoidollinen lähestymistapa. Tarpeen mukaan on tehty kriisiterapioita, lyhytaikaisia selvittelyjä ja arvioita. Poliklinikka ei tavoittele voittoa vaan pyrkii psykoterapeuttisen hoidon saata- vuuden turvaamiseen. Poliklinikka Toivola ja Turun psykoterapiayhdistys hoitavat psykoterapeuttipankkia, jonka kautta potilaat voivat halutessaan saada tiedon vapaista psykoterapiapaikoista.

PSYKOANALYYTTINEN AJATTELU

Poliklinikan ensimmäisenä johtavana psykologina aloitti psykologi Vappu Torvinen vuonna 1966. Hän kuului psykoterapian pioneerisukupolveen ja oli vakiinnuttamassa poliklinikkaan psykoanalyyttista ajattelua. Se on säilynyt poliklinikan orientaationa myöhemminkin. Vappu Torvisen jälkeen johtavana psykologina työskenteli psykologi Orvokki Hanses ja nykyään psykologi Yvonne Nenonen. Poliklinikan ylilääkäreinä ja työnohjaajina ovat toimineet profesorit Asser Stenbäck, Ranan Rimon, Veikko Tähkä, Reijo Holmström, dosentti Ilpo Lahti ja nykyään psykiatrian erikoislääkäri Tiina Koivikko. Säätiön hallituksen puheenjohtajana on lastenpsykiatrian emeritusprofessori Jorma Piha. Häntä edelsi psykiatrian professori Yrjö Alanen.

KOULUTUS

Poliklinikka Toivola aloitti ensimmäisten joukossa psykoterapian koulutusta mm. kaksivuotinen terapiakoulutus psykologeille. Opettajina olivat turkulaiset psykoanalyytikot ja poliklinikan omat terapeutit. Poliklinikka Toivola on ollut kymmenien Åbo Akademin ja Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden harjoittelupaikka. Poliklinikalla on alusta saakka ollut yhteistyötä yliopistojen kanssa alan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Toivola on ollut useiden psykiatriaan erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikka. Psykoterapeutin koulutusvaatimusten vakiintumisen jälkeen vuonna 1984 poliklinikassa aloitettiin intensiivinen psykoterapeuttien koulutus, joka jatkui vuoteen 2006. Tällöin koulutettavat lääkärit ja psykologit työskentelivät kokopäiväisesti poliklinikalla.

NYKYÄÄN

Julkisen ja yksityisten hoitopaikkojen määrä on kasvanut ja koulutus on siirtynyt yliopistojen ja koulutusyhteisöjen vastuulle. Poliklinikka Toivola keskittyy psykoterapeuttisen hoidon tarjoamiseen. Poliklinikan päätoimiseen työryhmään kuuluvat tällä hetkellä neljä  psykologia ja psykiatrian erikoislääkäri. Lisäksi poliklinikalla työskentelee useita muita sekä kokopäiväisiä että osa-aikaisia psykoterapeutteja. Heillä on teoreettiseen koulutukseen ja käytännön työhön perustuva laaja kokemus psykoterapiasta, psykoanalyysista, työnohjauksesta ja perheiden kanssa työskentelystä.