Poliklinikka Toivola

På Svenska

POLIKLINIK TOIVOLA

På 1960-talet grundade Anni Toivola-Auranen stiftelsen en poliklinik för att erbjuda vård för ungdomar och vuxna med psykiska störningar.

Till poliklinikens arbetsgrupp hör en läkare specialiserad i psykiatri samt fyra psykologer. Alla i arbetsgruppen är specialiserade i psykodynamisk psykoterapi. Därtill har ett tiotal, också psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter, på heltid eller deltid mottagning vid polikliniken. Den huvudsakliga vårdformen utgörs av intensiv psykoterapi med två psykoterapitimmar per vecka under ett flertal år. Med denna vårdform strävar man till att ge patienterna möjlighet till en bestående förbättring.

En handfull psykoterapeuter tar förutom på finska även emot patienter på svenska.

Tidsbeställning kan göras av patienten utan remiss. Man kan själv stå för konstnaderna. Många patienter får emellertid psykoterapi stödd av Fpa, antingen rehabiliterande psykoterapi för 16-67 åringar eller krävande medicinsk rehabilitering. Det finns även möjlighet att få psykoterapi med stöd från välfärdsområdet.

För fler upplysningar kan man ringa Poliklinik Toivolas kansli tfn 02 279 7100 må-to kl. 10.00-15.00 eller fre kl. 10.00-13.00.

Poliklinik Toivola finns på Slottsgatan 9 A35 i Åbo.

LOMAILEMME HEINÄKUUN

Palaamme töihin jälleen 5.8.

T:Poliklinikka Toivolan väki